PRESSMEDDELANDE 2004-10-21


Till
IKEA, Ingvar Kamprad


Bästa kampkamrat, du har sagt att du driver världens största Folkets Hus. Jag driver Folkets Hus. Jag tror att vi kan ha ett utbyte av varandra. Vi har framställt en produkt här i Rinkeby som vi tror kan vara intressant för dig och er på IKEA
Språket är en maktfaktor, det vet du likaväl som jag, det skapar tillhörighet och formar våra liv liksom vi formger vår tillvaro, vårt hus och vårt hem.
Det har vi tagit tillvara och det är ett fundament i vår produkt. Vi vill visa det etthundratjugotal språk som talas i Rinkeby och har nu designat en tapet. Detta arbete har involverat många människor, sjuttio tungomål finns nedpräntade i denna produkt, och den kan byggas vidare på. Den 30:e oktober kl 16.00 får den sitt första hem i Rinkeby Folkets Hus.
Kom!


För Rinkeby Folkets Hus För ’Projekt samarbete’ och 4 U


Björn Gardarsson, Föreståndare

Cecilia Parsberg, Konstnär

 

 


-----------
4U är ett konstprojekt producerat av Riksutställningar i samarbete med Kulturförökarna. Fyra konstnärer arbetar i processer med institutioner, föreningar och boende i fyra förorter: Loulou Cherinet i Orminge, Cecilia Parsberg i Rinkeby, Jörgen Svensson i Hammarkullen och Jafer Taoun i Rosengård. Utställningen visas i en rikstäckande turné.
Projektet har fått stöd från: Framtidens Kultur / Rinkeby Folkets Hus och Kulturförökarna / Riksutställningar / Folkets Hus och Parker / Rinkeby Stadsdelsnämnd / Stockholms Kulturförvaltning / Statens Kulturråd