Vart och ett konstprojekt presenteras oktober 2004, såväl som i Expomobilen (en stor lastbil som byggts om till ett utställningsrum av Riksutställningar) på en turné till 15 orter i Sverige. I april 2005 kommer Expomobilen till Rinkeby.