THIS PAGE IS UNDER CONSTRUCTION. MOST OF MY PHOTOS ARE CONCEPTUAL AND PART OF A WHOLE PROJECT, HERE I WILL COLLECT ALL THE PHOTOGRAPHIC IMAGES THAT HAS IT’S LIFE AS A PARALLELL IMAGINING


Until death do us part, Johannesburg 2000, (Analog panorama-negative, C-type print 3mX1,5m.)


Details

Ana skriver: “Boken handlar om förvandlingar och om ett land som trodde sig vara tryggt men som var inte det, om en hel generation som fängslades och torterades och skickades i landsflykt på grund att de trodde på rättvisan och på utopier. Boken handlar om spruckna drömmar och bittra och nyttiga lärdomar, om att se sin egen rädsla och gå emot den ochanamma den, boken handlar om hjältar som inte var hjältar och om vanligt folk som blev hjältar bara genom att överleva allt detta.”


“I know you are out fucking others but I’m not”
C-print, 1997